จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
 รายงานการอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนาฯ ณ ต่างประเทศ
ปี 2558
ฝึกอบรมด้านทันตกรรมบูรณะบนรากเทียม โดยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร The Externship in Implant Dentistry Program ระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2557 และหลักสูตร The Fellowship in Implant Dentistry Program ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558 ณ School of Dentistry, Loma Linda University เมือง Los Angeles รัฐ California สหรัฐอเมริกา
ฝึกอบรมการพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ณ Tan Tock Seng Hospital สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558
ฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวินิจฉัยทางด้านเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหัวใจและหลอดเลือด (CARDIAC MRI) ณ The department of imaging, Imperial College NHS Trust กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมด้านการดูแลผู้ป่วยที่มีแผล ณ Tan Tock Seng Hospital สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558
ฝึกอบรมด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ณ St.Luke's International University เมืองโตเกียว และ Kyoto University Hospital เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558
ฝึกอบรมหลักสูตร Geriatrics Medicine ณ New York University College of Nursing สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมหลักสูตรศัลยกรรมกระดูกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Trauma Orthopaedic) ณ ISAR Klinikum Munich เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 3 - 28 สิงหาคม 2558
ฝึกอบรมด้านโรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก (Pediatric Gastroenterology and Hepatology) ณ King's College Hospital สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 1 - 29 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรม Cardiovascular Imaging ซึ่งเป็นการตรวจหัวใจด้วยภาพถ่ายรังสี ณ The Cleveland Clinic Department of Diagnostic Radiology of the Imaging Institute เมือง Cleveland รัฐ Ohio และเข้าร่วมประชุม American College of Cardiology 2015 ณ เมือง Sand Diego รัฐ California สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558
ศึกษาต่อระดับสูงกว่าปริญญาตรีในหลักสูตร Postgraduated Diploma, Sports Medicine ณ University of Ulster สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2557 - 29 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมหลักสูตร Geriatrics Medicine ณ New York University College of Nursing สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมด้น Orthopedics/Hand - Wrist Surgeon ณ The Philadephia Hand Center เมือง Philadephia รัฐ Pennsylvania สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2557 - 31 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมหลักสูตร Geriatrics Medicine ณ New York University College of Nursing สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบอุดตัน ณ Toronto Western Hospital รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนนาดา ระหว่างวันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2558
ฝึกอบรมการจัดการทางคลินิกโรคเบาหวานขั้นสูง ณ Royal Prince Alfred Hospital, Diabetes Centre เมืองซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 17 กรกฎาคม 2558
ฝึกอบรมการพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดและทารกวิกฤต ณ โรงพยาบาล Painbow Babies and Children Hospital เมือง Cleveland รัฐโอไฮโอ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2558
เดินทางไปฝึกอบรมช่วงที่ 2 การฝึกอบรมด้านการผ่าตัดผ่านกล้องส่องทางศัลยกรรมประสาท (Neuro - Endoscopic Surgery) ณ Universitatsmedizin Gerifswald เมือง Greifswald สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558
ฝึกอบรมด้านศัลยกรรมกระดูกเฉพาะทาง (ศัลยกรรมกระดูกและข้อเท้า) ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2558
ฝึกอบรมด้านการดูแลวัยรุ่นและมารดาวัยรุ่น ณ Teen Outreach Pregnancy Services เมืองทูซอน รัฐแอริโซน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและสะโพก ณ ATOS Klinik ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2558
ฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพวัยรุ่นครบวงจร (One Stop Service : Teenage Safety & Healthy) ณ Teen Outreac hPregnancy Services เมืองทูซอน รัฐแอริโซน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมหลักสูตร Geriatrics Medicine ณ New York University College of Nursing สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพวัยรุ่นครบวงจร (One Stop Service : Teenage Safety & Healthy) ณ Teen Outreac hPregnancy Services เมืองทูซอน รัฐแอริโซน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต ณ St.Luke's International University เมืองโตเกียว และ Kyoto University Hospital เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 15 - 26 มิถุนายน 2558
ฝึกอบรมหลักสูตร Geriatrics Medicine ณ New York University College of Nursing สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤษภาคม 2558
ฝึกอบรมด้านการดูแลสุขภาพวัยรุ่นครบวงจร (One Stop Service : Teenage Safety & Healthy) ณ Teen Outreac hPregnancy Services เมืองทูซอน รัฐแอริโซน่า สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 18 เมษายน - 17 พฤษภาคม 2558
ประชุมวิชาการ 13th Wonca Rural Health Conference 2015 ณ สาธารณรัฐโครเอเชีย ระหว่างวันที่ 15 - 18 เมษายน 2558
ศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงพยาบาล รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2 - 8 สิงหาคม 2558
 

 

Content


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th