จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
ติดต่อสำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100 โทรศัพท์ : 0-2224-2954, 0-2225-4986
อีเมล์ : dmsbma@msdbangkok.go.th   
 
แผนที่ตั้งโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย 
หน่วยงานในสังกัด
โรงพยาบาลกลาง
514 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ
เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2221-6141-60, 0-2222-2424
โรงพยาบาลตากสิน
543 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงคลองสาน
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : 0-2437-0123, 0-2437-1206
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
8 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 0-2289-7000
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธฺโร อุทิศ
6 ซอยหนองแขม-วัดศรีนวลฯ 1
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2429-3575-81
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
48 หมู่ 2 ถนนเลียบวารี แขวงกระทุ่มราย
เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร 10530 
โทรศัพท์ : 0-2543-1150,0-2543-1307
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
2 ซอยลาดกระบัง 15 ถนนอ่อนนุช 
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ : 0-2326-7711, 0-2326-9995
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
919 หมู่ 4 แขวงบางไผ่
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2421-2222
โรงพยาบาลสิรินธร
20 ซอยอ่อนนุช แขวงประเวศ
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2328-6900-19
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
1075/1 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2405-0900-4
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร
(ศูนย์เอราวัณ)
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 1646
กองวิชาการ สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2622-9249
สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2622-5173, 0-2220-7505
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th