จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
 รายงานการอบรม ดูงาน ประชุม / สัมมนาฯ ณ ต่างประเทศ
ปี 2559
 

 

Content


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th