ข่าวสาร กิจกรรม

==> ประกาศนโยบายความปลอดภัยที่สำคัญของโรงพยาบาลคลองสามวา

 ==>>
==>>


ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีรองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (13/02/63)
โครงการกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ (12/02/63)
กิจกรรมร่วมทำความสะอาดเพื่อป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ 2019 (03/02/63)