จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 
เพลง มาร์ชสำนักการแพทย์
==>>ดาวน์โหลดทำนอง:เพลง สุขใจ สนพ.
==>>ดาวน์โหลดเพลง สุขใจ สนพ.
==>>วีดีทัศน์เพลง สุขใจ สนพ.
==>>วีดีทัศน์เพลง มาร์ชสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
==>>ดาวน์โหลดเพลง มาร์ชสำนักการแพทย์
==>>ดาวน์โหลดทำนอง:เพลง มาร์ชสำนักการแพทย์
==>>ดาวน์โหลดเนื้อร้อง:เพลง มาร์ชสำนักการแพทย์


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th