จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

 
คู่มื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
คลิกเพื่อเปิด
 
เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล
ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
 
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th