เงื่อนไขการแสดงความเห็นหรือร้องเรียน

 - ไม่ใช้ถ้อยคำ ไม่สุภาพ ด่าทอ หยาบคายหรือข้อความที่อาจกระทบต่อชื่อเสียงของบุคคลอื่น  

 - ไม่กล่าวร้ายผู้อื่นให้เสียหายโดยไม่มีหลักฐาน

 - เจ้าหน้าที่จะลบข้อความที่ไม่สุภาพ ด่าทอหรือหยาบคายเมื่อตรวจพบจะทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้นั้นทันที

 - ต้องการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ที่ไม่ต้องการเปิดเผยให้ผู้อื่นทราบ โปรดใช้ e-mail : complain@msdbangkok.go.th


  สำนักการแพทย์จะตอบข้อร้องเรียนของท่านผ่านทาง e-mail address ของท่าน (การร้องเรียนควรให้รายละเอียดเพื่อสามารถสืบค้นข้อเท็จจริงได้ เช่น ระบุเวลา สถานที่ เลขที่เอกสาร ฯลฯ)

ยอมรับเงื่อนไข คลิ๊กที่นี่

 

(ประมวลกฎหมายอาญา ความผิดฐานหมิ่นประมาท )