จำนวนผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่วันที่ 1พ.ย.56
 

    Download file
รายละเอียดการยื่นจัดตั้งศูนย์พักคอย
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์พิจารณา
แบบฟอร์มจัดตั้งศูนย์พักคอย_310764
หนังสือขอความยินยอมจากเจ้าของสถานที่_310764
Consent ATK 28-07-64_310764
หนังสือขอความยินยอมจากชุมชน_310764
ดาวน์โหลด ไวนิลไวรัสเมอร์ส-โควี
ดาวน์โหลด โปสเตอร์ไวรัสเมอร์ส-โควี
ขอเชิญชวน บุคคลากรโรงพยาบาลในสังกัด ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี Happy Relax'day ทุกวักพฤหัสบดี เวลา 15.00 - 16.00 น
ดาวน์โหลดโปสเตอร์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2557
ดาวน์โหลดโปสเตอร์บุหรี่
คู่มือมาตรฐานและการดำเนินงานคลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
ไม่ป่วย .. เราดูแล " ความรู้เพื่อประชาชน" อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดโปสเตอร์สวัสดีปีใหม่ 2557
mainContent


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2220-7500  โทรสาร 0-2224-2954
ติดต่อ E-mail : webmaster@msdbangkok.go.th