หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
WHO Thailand
ไทยฮอตไลน์
Bangkok GIS

โรงพยาบาลกลาง

โรงพยาบาลตากสิน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลสิรินธร

โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ

โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ิ์

โรงพยาบาลลาดกระบังฯ

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514  ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100      
โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966  โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029
ติดต่อ Webmaster :
webmaster@msdbangkok.go.th        

กัมมันตภาพรังสี คืออะไร ?
6 โรคที่มากับฤดูร้อน
โจรพันหน้าที่ชื่อว่า “ลำไส้รั่ว”
เคล็ดลับกำจัด..กลิ่นปาก
โรคหอบหืด(asthma)
ริดสีดวงทวาร(Hemorrhoid)
"มะเร็งลำไส้" โรคฮิตท็อปทรีของโลก
โรคปากเบี้ยว (bell’s palsy)
โรคเบล้าท์ (Blount Disease) เป็นอย่างไร?
โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
มะเร็งเต้านม (Breast cancer) ภัยร้ายของผู้หญิง
โรคช๊อกโกแลตซีส “โรคของผู้หญิงยุคใหม่”

กรดไหลย้อน โรคร้ายใกล้ตัวที่ควรรู้

7โรคร้ายของคนเมือง
โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)
โรคข้อเข่าเสื่อม ( Osteoarthritis of the Knee)
โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว
สาระน่ารู้