สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนกรุงเทพมหานคร(สำนักงานชั่วคราว)
อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครศูนย์เอราวัณชั้น 1 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร
514 ถนนหลวงเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพฯ10100
รถประจำทาง47 15 35 48 49 508 21 7 204
MRT สถานีวัดมังกร เดินตามแผนที่ประมาน 300เมตร
BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ต่อรถเมล์สาย 49, 204, 508 มาลงหน้าโรงพยาบาลกลาง
Tel : 022207564 Fax : 022202969 Mail : msd_research@hotmail.com