ระเบียบและกฏหมาย
พระราชบัญญัต
เอกสารประเมินบุคคล
รายงานประจำป
คู่มือต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
Link Web ที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
WHO Thailand
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรมบัญชีกลาง
ไทยฮอตไลน์
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
Bangkok GIS
 

.:นานาสาระ:.

กัมมันตภาพรังสี คืออะไร ?
6 โรคที่มากับฤดูร้อน
โจรพันหน้าที่ชื่อว่า “ลำไส้รั่ว”
เคล็ดลับกำจัด..กลิ่นปาก
โรคหอบหืด(asthma)
ริดสีดวงทวาร(Hemorrhoid)
"มะเร็งลำไส้" โรคฮิตท็อปทรีของโลก
โรคปากเบี้ยว (bell’s palsy)
โรคเบล้าท์ (Blount Disease) เป็นอย่างไร?
โรคออฟฟิศซินโดรม (Office syndrome)
มะเร็งเต้านม (Breast cancer) ภัยร้ายของผู้หญิง
โรคช๊อกโกแลตซีส “โรคของผู้หญิงยุคใหม่”

กรดไหลย้อน โรคร้ายใกล้ตัวที่ควรรู้

7โรคร้ายของคนเมือง
โรคเบาหวาน (Diabetes mellitus)
โรคข้อเข่าเสื่อม ( Osteoarthritis of the Knee)
โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514          ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100          โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966          โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029

ติดต่อ Webmaster : webmaster@msdbangkok.go.th