ระเบียบและกฏหมาย
พระราชบัญญัต
เอกสารประเมินบุคคล
รายงานประจำป
คู่มือต่างๆ
แบบฟอร์มต่างๆ
Link Web ที่น่าสนใจ
กรุงเทพมหานคร
หนังสือเวียนกรุงเทพมหานคร
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานประกันสังคม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
แพทยสภา
สภาการพยาบาล
WHO Thailand
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรมบัญชีกลาง
ไทยฮอตไลน์
มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย
Bangkok GIS
 
.:สาระน่ารู้:.
โรคที่มากับน้ำท่วม
โรคฉี่หนู หรือ เล็ปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
อหิวาตกโรค (cholera)
 ไข้รากสาดน้อย หรือ ไข้ไทฟอยด์ (Typhoid fever; Enteric fever)
ตับอักเสบ(Hepatitis)
โรคตาแดง (Conjunctivitis)
โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)
โรคปอดบวม(pneumonia)
โรคหัวใจและโรคหลอดเลือดป้องกันได้
วิธีง่าย ๆ ... ที่ทำให้ชีวิตยืนยาว...
กินอย่างไร? เมื่อเป็นโรคกระเพาะ
น้ำทับทิมป้องกันสมองเสื่อม
สุดยอด ผัก ผลไม้บำรุงสายตา
มะม่วงป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งเต้านม
รู้เท่าทัน ป้องกันโรคกระดูกพรุน
ผลไม้เพื่อผิวสวย
อาการของคนขาดวิตามินซี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Produce by Medical Service Department

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 514      ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100     โทร. 0-2224-2954 , 0-2224-9711 , 0-2221-6020 , 0-2225-4966     โทรสาร 0-2226-1931 , 0-2221-6029

ติดต่อ Webmaster :
webmaster@msdbangkok.go.th