สนพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัล SVN Award ประจำปี 2551
สำนักการแพทย์
 
                    เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 นายแพทย์พีระพงษ์  สายเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน หรือ SVN Award เชิดชูเกียรติเป็นกรณีพิเศษประจำปี 2551 จากเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ SVN Thailand (Social Venture Network Asia Thailand) โดยมี คุณอานันท์  ปันยารชุน ประธานที่ปรึกษาเครือข่ายเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและประธานคณะกรรมการบริหารโครงการแบ่งปันเพื่อสังคมที่ยั่งยืน เป็นผู้มอบ
                โดยรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ได้รับการคัดเลือกเนื่องจาก ในปี 2551 ประเทศไทยเผชิญวิกฤติความขัดแย้งทางสังคม และทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ามกลางความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้น คณะแพทย์จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ ซึ่งมีศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นแกนนำในการรวมตัว และจัดตั้ง "ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ในสถานการฉุกเฉิน" เพื่อประสานความร่วมมือปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติการ และได้ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความขัดแย้งต่าง ๆ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังแห่งความร่วมมือของหน่วยแพทย์ต่าง ๆ อย่างเสียสละและกล้าหาญในการให้ความช่วยเหลือ รักษาเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดระยะเวลา 193 วัน คณะกรรมการเครือข่าย ฯ จึ่งได้พิจารณามอบรางวัลดังกล่าว ให้แก่สำนักการแพทย์ในฐานะหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่น และทุ่มเทต่อสังคม
สำนักการแพทย์ สำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์
 
 
 
ปชส.สนพ.