ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

กรุงเทพมหานครแสดงความขอบคุณน้ำใจผู้ร่วมทาง 84 กิโลเมตร

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพิตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณต่อผู้ที่ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๘๔ กิโลเมตร จนครบระยะทาง และผู้ที่บริจาคเงินสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สังกัดสำนักการแพทย์ เกิน 100,000 บาทขึ้นไป เพื่อตอบแทนน้ำใจและความร่วมมือที่มอบให้ทางกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดีในโครงการเดินเทิดเกียรติ ฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ ห้องเอนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
จากการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรซึ่งมีแนวโน้มจะมีประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น เรียกว่า “สังคมประชากรผู้สูงอายุ” ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเตรียมแผนรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพ ฯ สามารถใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขตามแนวคิด “ทั้งชีวิต เราดูแล” ของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร จึงเป็นที่มาของโครงการก่อสร้าง “โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน” เพื่อเป็นสถานพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุที่มีความครบครันในด้านบุคลากร อุปกรณ์ และศักยภาพด้านการบริการ

ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครจึงจำเป็นต้องรวบรวมเงินทุนจำนวนมากเพื่อเดินหน้าโครงการดังกล่าว จึงได้มีการกิจกรรมรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดรับสั่งจองพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และพระกริ่งกทม. และการเปิดรับบริจาคผ่านมูลนิธิกรุงเทพมหานคร รวมไปถึงงานครั้งยิ่งใหญ่ที่กรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักการแพทย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ในภารกิจเดินเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 84 กิโลเมตร กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พร้อมหารายได้เพื่อสมทบทุนสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และเป็นการย้ำเตือนให้ผู้สูงอายุ ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เมื่อวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งก็มีผู้ร่วมเดินเทิดพระเกียรติกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ฯ เป็นจำนวนมาก ทำให้งานเดินเทิดพระเกียรติ ฯ สามารถสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี กรุงเทพมหานครจึงเห็นควรจัดพิธีมอบเกียรติบัตรดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงความขอบคุณต่อทุกน้ำใจที่มีต่อผู้สูงอายุ และเป็นการตอบแทนความร่วมมือที่มอบให้ทางกรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ผู้เข้ารับเกียรติบัตรจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประกอบด้วยผู้ที่บริจาคเงินเกิน 100,000 บาทขึ้นไป จำนวน 253 ราย และผู้ที่เดินเทิดพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๘๔ กิโลเมตร ร่วมกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ครบ ๘๔ กิโลเมตร จำนวน 45 ราย
หลังจากพิธีมอบเกียรติบัตรเสร็จสิ้น ท่านผู้ว่า ฯ ได้กล่าวขอบคุณ และรู้สึกซาบซึ้งในทุกน้ำใจของผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุให้เป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมอวยพรให้ผลบุญนี้ส่งผลให้สุขภาพของผู้บริจาคทุกท่านและครอบครัวแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไป