สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมสุขภาพ Bangkok Health Fair 2012”
ระหว่างวันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 - 20.00 น.
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงาน มหกรรมสุขภาพ Bangkok Health Fair 2012 ภายใต้แนวคิดทั้งชีวิต เราดูแลของท่านผู้ว่าราชการ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 – 20.00 . ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางกะปิ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการให้บริการทางด้านสุขภาพมากมายที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยของชีวิต ตั้งแต่ในครรภ์มารดา เด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ประกอบด้วย

 • นิทรรศการแนะนำหน่วยงานและบริการทางการแพทย์ของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย สถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ศักยภาพการให้บริการ สถานที่ตั้ง บริการต่าง ๆ ฯลฯ
 • นิทรรศการแนะนำศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุและโรงพยาบาลในเขตบางขุนเทียน
 • ชุมชนพอเพียงใฝ่ใจสุขภาพ ประกอบด้วย การออกหน่วยเงินออมในชุมชน บริการนวดเพื่อสุขภาพ ให้ความรู้ด้านส่งเสริมอาชีพ และสาธิตการปลูกผักปลอดสารพิษ
 • การตรวจคัดกรองโรคทั่วไป ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป การวัด Body Composition การวัด Body Mass Index (BMI) การวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก การตรวจน้ำตาลในเลือด (DTx) เป็นต้น ให้ความรู้เรื่องสุขภาพด้วยตู้เรียนรู้สุขภาพระบบสัมผัส พร้อมคำแนะนำและส่งต่อไปยังส่วนจัดนิทรรศการและการให้บริการทางด้านสุขภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • โรคหัวใจ ประกอบด้วย การคัดกรองเฉพาะด้านโรคหัวใจ การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจ Echocardiogram แสดงเครื่องมือผ่าตัดหัวใจ สาธิตและให้ความรู้การทำหัตถการต่าง ๆ ในหน่วยสวนหัวใจ ฯลฯ
 • การแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย สาธิตการนวดตัวเองเพื่อคลายเครียดและบรรเทา การวิเคราะห์สุขภาพพร้อมแนะนำอาหารตามธาตุเจ้าเรือน สาธิตการบริหารกาย – จิตด้วยท่าฤๅษีดัดตน แสดงผัก ผลไม้และเครื่องดื่มสมุนไพร
 • กระดูกและข้อ ประกอบด้วย การคัดกรองภาวะโรคกระดูกพรุน สาธิตการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องและวิทยาการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบใหม่ สาธิตโลหะดามกระดูกสันหลัง สาธิตข้อเทียมแบบต่าง ๆ การผ่าตัดข้อเทียมด้วยคอมพิวเตอร์นำวิถี สาธิตการรักษาโรค Carpal Tunnel Syndrome / โรค De Quervain Disease และตรวจวัดมวลกระดูกด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์
 • ศูนย์จักษุวิทยา ประกอบด้วย การคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าจอประสาทตา ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตา การวัดสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ การวิเคราะห์ขั้วประสาทตาและจอประสาทตา ฯลฯ
 • กทม. รักษ์ฟัน ประกอบด้วย การตรวจสุขภาพปากด้วยกล้องแสดงผล การคัดกรองโรคฟันผุ โรคปริทันต์ และโรคต่าง ๆ ในช่องปาก
 • Stroke Unit ประกอบด้วย การคัดกรองโรคหลอดเลือดสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฉายภาพยนตร์สั้น อาหารสำหรับโรคหลอดเลือดสมอง และการดูแลแบบผสมผสาน (สปาเท้า)
 • หญิงสามวัยใส่ใจคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย การตรวจอัลตร้าซาวด์คัดกรองทารกในครรภ์ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จัดกลุ่มสอนและให้ความรู้ในเด็กวัยรุ่น และให้คำปรึกษาในกลุ่มวัยทอง
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเวชศาสตร์การกีฬา ประกอบด้วย การออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง
 • ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ การตรวจประเมินพัฒนาการสมวัย การวัด IQ ฯลฯ
 • เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ประกอบด้วย ให้ความรู้สมุนไพรประจำบ้าน  ยาในผู้สูงอายุ        ให้คำปรึกษาการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ ตรวจฟันผู้สูงอายุ และอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
 • พยากรณ์โรค ประกอบด้วย การวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกายด้วยเครื่อง Inbody ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจสุขภาพเบื้องต้นด้วยเครื่อง Inner Scan วัดระดับไขมันและน้ำใต้ผิวหนัง วัดความแข็งแรงของมวลกระดูก ยาน่ารู้คู่ครอบครัว ปัญหาพาสนุก ฯลฯ
 • การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
 • โรคจากการทำงาน คัดกรองและตรวจสุขภาพปอด ตรวจการได้ยิน และคัดกรองภาวะสุขภาพจิต
 • การละเล่นไทย ประกอบด้วย กิจกรรมกรรมการละเล่นไทย ห้อง Smart Symphony ดนตรีเพื่อพัฒนาสมองซีกขวา ห้อง Smart Talent ส่งเสริมการแสดงความสามารถ ห้อง Smart Play กระตุ้นพัฒนาทักษะเชิงสังคมด้วยการเล่นกับเพื่อน ห้อง Smart Language กระตุ้นพัฒนาทักษะด้านภาษา ให้คำปรึกษา ฯลฯ
 • การให้บริการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร จำลองการแจ้งขอรับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน การสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) สาธิตการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ
     • การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
     • พบกับกิจกรรมการแสดงบนเวที พร้อมกระทบไหล่ดารายอดนิยมอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งคุ้มทั้งสุขภาพดี ท่านใดรักและห่วงใยสุขภาพ ไม่ควรพลาด

นอกจากนี้ยังจะได้พบกับเคล็ดลับเกร็ดความรู้ดีๆ บนเวทีกิจกรรมเพื่อสุขภาพ จากวิทยากรชื่อดังที่จะมาร่วมให้ความรู้แก่ทุกท่าน อาทิ

 • เลี้ยงลูกอย่างไรให้ปลอดภัย IQ EQ เป็นเลิศ” โดย รศ.นพ. อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์
 • ธรรมมะเพื่อสุขภาพ โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
 • หัวเราะเพื่อสุขภาพ โดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม
 • การบริหารฤาษีดัดตนและการนวดเพื่อสุขภาพ โดย โรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)
 • เสวนา "ขยับง่ายๆ พัฒนาการเจริญเติบโตสมองและร่างกาย”
 • สาธิตการออกกำลังกายตาราง 9 ช่องและออกกำลังกายยางยืด โดย ร.ศ.เจริญ กระบวนรัตน์
 • การสาธิตนวดฝ่าเท้า เลิกบุหรี่ลดไมเกรน  โดย อาจารย์ธนัท ดลอัมพรพิศุทธิ์
 • “Happy  Life  Happy  Work  Happy  Family” โดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์
 • การสาธิตทำอาหารเพื่อสุขภาพโดย อ.สง่า ดามาพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ

                 ไม่เพียงเท่านั้นเรายังมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมามอบความบันเทิงให้แก่ทุกท่านตลอดทั้ง 4 วัน อาทิ พีท พีระ , เอ๊ะ จิรากร , ปั่น  ไพบูลย์เกียรติ  เขียวแก้ว  และ CANDY MAFIA อีกด้วย
                 หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานมหกรรมสุขภาพสุดยิ่งใหญ่ Bangkok Heath Fair 2012 สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ สำนักการแพทย์ โทร. 02-622-5047 และ 1555 หรือคลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.msdbangkok.go.th และ www.facebook.com/msdbangkok