ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

เตรียมความพร้อม ประชุมวิชาการประจำปี สนพ.

วันที่ 19 พ.ย. 64 เวลา 09.00 น. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดสัมมนาวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 สำนักการแพทย์ โดยมีคณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัดฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง การกำหนด Theme ของงาน วัน สถานที่ และผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน