ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

Smart OPD ของขวัญเพื่อคนกรุง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ประธานการประชุม โครงการ Smart OPD โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล บุคลากรในกลุ่มงานต่างๆของโรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง Smart OPD โดยเป็นการพัฒนา Patient Mobile Application สำหรับให้บริการผู้ป่วยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภท Smart Device เพื่อรองรับการให้บริการผู้ป่วย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วและมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ณ ห้องประชุมแพทยพัฒน์ ชั้น 5 สำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน