ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์ ต่อสู้โควิด-19

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ พร้อมด้วย นพ.เพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนทางการแพทย์ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1,490,000 บาท  โดยมี ดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุน และนายกีรติ โกสีย์เจริญ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานบัญชีและการเงิน และ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนสำนักการแพทย์ ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ณ  อาคารสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ในนามคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ขอกราบขอบพระคุณ พร้อมร่วมอนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ โปรดดลบันดาล ให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่แข็งแรงตลอดไป

รูปภาพและบรรยากาศในงาน