ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักการแพทย์
514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร 10100
โทร 0 2622 5047 โทรสาร 0 2224 2969

Description: D:\พี่จ๋า(พรเพ็ญ)\Bangkok Health Fair\Bangkok Health Fair 2010\BHF 2010 - 1 ต.ค. 53 - 2\BHFอื่นๆ\logo ทั้งชีวิต...เราดูแล\Logo ทั้งชีวิต เราดูแล.jpg

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้ารายงานตัวและรับมอบนโยบาย จากผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน นายพรเทพ แซ่เฮ้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชฺตินฺธโร อุทิศ เข้ารายงานตัวและรับมอบนโยบาย จาก นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง นายเพชรพงษ์ กำจรกิจการ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ ณ ชั้น 2 อาคารสำนักการแพทย์

รูปภาพและบรรยากาศในงาน