สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน กรุงเทพมหานคร (สำนักงานชั่วคราว)

อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณ ชั้น 1

สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 514 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

รถประจำทาง 47 15 35 48 49 508 21 7 204

MRT สถานีวัดมังกร เดินตามแผนที่ประมาน 300เมตร

BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ ต่อรถเมล์สาย 49, 204, 508 มาลงหน้าโรงพยาบาลกลาง

Tel : 0 2220 7564 Fax : 0 2220 2969 Mail : bmaec@hotmail.com