ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมร่วมทำบุญใส่บาตรสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่ (27/12/62)
กิจกรรมคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลคลองสามวา (22/11/62)
กิจกรรมศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานการดูแลรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (16/11/62)
จัดนิทรรศการวันเบาหวานโลก (14/11/62)
วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข (21/10/62)
ร่วมกิจกรรมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์ถวายพระราชกุศลฯ (11/10/62)
กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวพื้นที่แปลงผักสวนครัว (11/10/62)
โครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ (07/10/62)
กิจกรรมออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน (06/10/62)
พิธีทำบุญครบรอบการเปิดให้บริการอาคารชั่วคราว (25/09/62)
กิจกรรมออกหน่วยตรวจรักษาแก่คนในชุมชนและให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของบุหรี่ ณ มัสยิดดารุ๊ลอีบาดะห์ (คลองสามวา) (13/09/62)
กิจกรรมออกกำลังกายและให้ความรู้สำหรับผู้รับบริการระหว่างระรับกาาตรวจรักษา (12/09/62)
กิจกรรมโครงการพี่สอนน้อง เรื่อง ระบบงานสารบรรณ (11/09/62)
ประชุมและพิจารณา พิธิทำบุญครบรอบเปิดให้บริการอาคารชั่วคราว (10/09/62)
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (09/09/62)
กิจกรรมคลินิคผู้สูงอายุ (04/09/62)
อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (17/08/62)
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก (17/08/62)
โรงพยาบาลคลองสามวา ถวายคำสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (26/07/61)
โรงพยาบาลคลองสามวา จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับประชาชน (26/07/61)
กิจกรรมปรับภูมทรรศน์ (18/07/61)
จิตอาสาไหว้พระ 9 วัด (18/07/61)
แผนกทันตกรรมเปิดให้บริการตั้งแต่ 1 มกราคม 2561