ตารางการให้บริการคลินิกเฉพาะทาง / คลินิกพิเศษ
คลินิก
เวลาให้บริการ
วันที่ให้บริการ
อุบัติเหตุ / ฉุกเฉิน
08.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์
เวชปฏิบัติทั่วไป
08.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์
คลินิกอายุรกรรม
08.00 - 16.00 น.
จันทร์ - ศุกร์
คลินิกอายุรกรรมนอกเวลา
16.00 - 20.00 น.
พุธ
คลินิกทันตกรรม
08.00 - 12.00 น.
จันทร์ - ศุกร์
คลินิกศัลยกรรมกระดูก
08.00 - 16.00 น.
08.00 - 11.00 น.
จันทร์, อังคาร
พฤหัส ,ศุกร์
คลินิกจักษุ
08.00 - 12.00 น.
จันทร์ - ศุกร์
คลินิกฝังเข็ม
08.00 - 12.00 น.
อังคาร และ พุธ
คลินิกเบาหวาน
08.00 - 16.00 น.
อังคาร
คลินิกวัณโรค
08.00 - 16.00 น.
พฤหัสบดี
คลินิกผู้สูงอายุ
08.00 - 16.00 น.
ศุกร์
เปิดให้บริการนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 - 16.00 น.