ร่วมงานกับเรา
เว็บบอร์ด

 

Produce by Medical Service Department

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เลขที่ 1075/1 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  10150     
โทร. 0-2405-0901-4 fax. 0-2405-0900
ติดต่อ Webmaster :
webmaster@msdbangkok.go.th

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน จะเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 300 เตียง และ เป็นศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 103,805 ตารางเมตร
        งบประมาณค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น        3,011,380,000 บาท
        1. ค่าก่อสร้างอาคาร                           2,609,662,000 บาท
        2. ค่าตกแต่งภายใน                            278,662,000 บาท
        3. ค่าระบบสารสนเทศ                         123,118,000 บาท
คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการรับผู้ป่วยในได้ภายใน 3 - 4 ปี