หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิสัยทัศน์และพันธกิจ การบริการ โครงสร้าง กิจกรรม ติดต่อเรา กระดานข้อความ เว็บบอร์ด
ดูแลสมองอย่างไรไมให้เสื่อม

 โดย พญ.ดาวชมพู นาควะวิโร  


โรคสมองเสื่อม ปัญหาของคนสูงอายุ จากการวิจัยของ พญ.ดาวชมพู นาควะวิโร เปิดเผยว่า อัตราการเกิดโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุไทยมีเพิ่มขึ้นตามอายุที่มากขึ้นจากร้อยละ 1 ในช่วงอายุ 60-64 ปี เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 31 หรือเกือบ 1 ใน 3 ของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 90 ปีขึ้นไป  

       
โรคสมองเสื่อมคืออะไร...?
       โรคสมองเสื่อม คือ ความเสื่อมของสมอง ที่ทำให้สมองมีการทำงานเปลี่ยนแปลงไปจากปกติ ซึ่งโดยทั่วไปสมองจะทำงาน 4 หน้าที่หลัก คือ จำ คิด พูด ทำ ผู้ที่อยู่ในสภาวะสมองเสื่อมจะมีการทำงานของสมองด้านใดด้านหนึ่งใน 4 ด้านนี้ผิดปกติไป เช่น ความจำไม่ดี คิดไม่ต่อเนื่อง พูดซ้ำ ถามซ้ำหรือเรียกชื่อไม่ถูก และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
       
สาเหตุที่ทำให้เราหลงลืมคืออะไร...?
       สาเหตุที่ทำให้คนเราหลงลืมหลักๆ ก็จะมีอยู่ 2 อย่าง ถ้าจำง่ายๆ แยกคำออกมา “หลง” คือขาดสติ หรือขาดความรู้ตัวไปชั่วขณะ ทำให้ไม่สามารถรับรู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ จึงดูเหมือนความจำหายไป แต่สมองส่วนเก็บข้อมูลยังเป็นปกติ ส่วนคำว่า “ลืม” นั้นคือความจำหายไป เพราะสมองส่วนที่เก็บข้อมูลทำงานบกพร่อง ซึ่งทำให้ผู้มีภาวะสมองเสื่อมจะลืมสิ่งที่เรียนรู้ช่วงเวลาหนึ่ง เช่น รับประทานอาหารแล้ว แต่พอถามอีกทีว่าทานข้าวหรือยังก็จำไม่ได้เลย 
      
 สาเหตุของการเกิดโรคสมองเสื่อมคืออะไร...?
       - สาเหตุที่แก้ไขได้ เช่นการติดเชื้อโรคบางอย่าง ปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยด์ไม่สมดุล และขาดวิตามิน ซึ่งถ้าได้รับการตรวจรักษาก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้
        - สาเหตุอีกประการนั้นแก้ไขไม่ได้เนื่องจากความเสื่อมตามวัย หรือสมองมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคืนกลับสภาพเดิมซึ่งโรคที่พบบ่อย 2 อันดับแรกคือ โรคอัลไซเมอร์ และโรคหลอดเลือดสมองหรืออื่นๆ เช่น โรคสมองเสื่อมที่แทรกซ้อนจากโรคพาร์กินสัน โรคสมองเสื่อม จากสมองส่วนหน้าและสมองด้านข้างฝ่อ เป็นต้น

 

       โรคสมองเสื่อมรักษาหายหรือไม่...?
       พญ.ดาวชมพู ระบุว่าหากตรวจพบเร็วและรีบรักษาก็จะช่วยชะลอความเสื่อมได้ ซึ่งวิธีรักษาก็ขึ้นอยู่กับอาการและระดับความเสื่อม โดยอาจใช้ยาที่ชะลอการเสื่อมช่วย หรือใช้ยาเพื่อช่วยลดปัญหาพฤติกรรม แต่ที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมเร็วขึ้น เช่น ควบคุมอาหาร ให้ระดับน้ำตาล ไขมัน และความดันเป็นปกติ โดยเฉพาะรายที่เป็นโรคสมองเสื่อมจากโรคหลอดเลือดสมอง
        นอกจากนี้ยังต้องมีการกระตุ้นสมอง ซึ่งเปรียบเทียบเหมือนการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง โดยใช้กิจกรรมบำบัด เช่น ฝึกความจำด้วยการเล่นเกม ไพ่จับคู่ รวมถึงการปรับสิ่งแวดล้อม จัดบ้านให้เป็นระเบียบ มีที่เก็บของเป็นที่เป็นทางก็จะช่วยลดปัญหาหลงลืมได้      
       
แนวทางป้องกันสำหรับโรคสมองเสื่อมคืออะไร...?
       สำหรับแนวทางการป้องกันโรคสมองเสื่อมไม่ให้เกิดก่อนวัยอันควรนั้น สามารถทำได้โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันปกติซึ่งมีคำแนะนำดังนี้
       1. อาหารกาย รับประทานน้ำให้เพียงพอ ประมาณ8 แก้วต่อวัน รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ และควบคุมอาหารที่มีผลต่อเส้นเลือดสมองดังที่กล่าวมาแล้ว
       2. อาหารใจ เลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ตนเองสบายใจ ดูแลจิตใจให้มีความสุข มีเมตตา และปรารถนาดีกับผู้อื่น เพราะการจมอยู่กับความรู้สึกไม่ดี ความเครียด ทำให้มีการหลั่งสารเคมีที่ทำลายเนื้อสมองได้
       3. ฝึกสติ คอยรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้กำลังทำอะไรและใส่ใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า ทำให้การเก็บข้อมูลที่จะนำไปสู่ความจำดีขึ้น ทำให้สมองทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นการป้องกันภาวะหลงลืมได้

       
สำหรับผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อม แพทย์หญิงให้คำแนะนำว่า ควรใช้ความรัก ความเข้าใจ และความอดทน ต้องเยียวยารักษาทางด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆ กัน ถึงแม้ความจำของผู้ป่วยจะไม่เหมือนเดิม แต่ผู้ป่วยก็สามารถรู้สึกดีขึ้นและมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่ได้อย่างมีคุณค่ากับคนในครอบครัวต่อไป
       
                                                                              ขอบคุณข้อมูลจาก ผู้จัดการออนไลน์

 

Produce by Medical Service Department

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เลขที่ 1075/1 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  10150     
โทร. 0-2405-0900-4
ติดต่อ Webmaster :
webmaster@msdbangkok.go.th