วิสัยทัศน์และพันธกิจ
การบริการ
ร่วมงานกับเรา
เว็บบอร์ด

กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโรงพยาบาล

ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
 
 

กิจกรรมการต่างๆของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

 
" กายภาพบำบัด "
 

" อบรมโครงการHappy Work Place "

 

 

 

Produce by Medical Service Department

โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เลขที่ 1075/1 ถนนบางขุนเทียน - ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  10150     
โทร. 0-2405-0901-4 fax. 0-2405-0900
ติดต่อ Webmaster :
webmaster@msdbangkok.go.th